Opløsningsmiddelafgiftsloven § 11

Denne konsoliderede version af opløsningsmiddelafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler

Lov nr. 415 af 03. august 1998,
jf. lovbekendtgørelse nr. 786 af 24. maj 2022,
som ændret ved lov nr. 755 af 13. juni 2023, lov nr. 1795 af 28. december 2023 og lov nr. 1797 af 28. december 2023

Afregning af afgiften
§ 11

Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 5 og 6, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.