14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af svovl § 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af svovl og bygger på lovbekendtgørelse nr. 479 af 22. April 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser
Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, dog tidligst 1. januar 1996. Skatteministeren kan dog bestemme, at bestemmelserne i § 3, stk. 1, skal træde i kraft forud for lovens øvrige bestemmelser.

•••

Stk. 2 Loven finder anvendelse på varer nævnt i § 1 med et afgiftspligtigt svovlindhold, der efter lovens ikrafttræden leveres, udleveres eller forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning eller modtages fra udlandet. Loven finder samtidig anvendelse på svovl, som efter lovens ikrafttræden udledes fra virksomheder omfattet af § 2, stk. 2.

•••

Stk. 3 (Udeladt)

•••

Stk. 4 (Udeladt)

•••

Stk. 5 (Udeladt)

•••

Stk. 6 (Udeladt)

•••
profile photo
Profilside