Bøger, som nævner Kulafgiftsloven § 7

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 7 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 7, om det har en betydning.

Afgiftsfritagelser og godtgørelser – kulafgift

- Side 174 -

...lignende fjernvarmenet eller til eget forbrug i virksomheden via interne varmesystemer, få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme, som vedrører værkernes kraftvarmekapacitet. 203 203. For nærmere beskrivelse af betingelserne henvises til kulafgiftslovens § 7, stk. 3, og § 7 b, stk. 1.

Læs på JurabibliotekOplagshavere

- Side 193 -

...dampskibsfart bortset fra lystfartøjer og jernbanedrift 250 250. Jf. kulafgiftslovens § 7, stk. 6. – der sker endvidere afgiftsfritagelse, når en oplagshaver leverer varer til de i toldlovens § 4 omhandlede diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. og de dertil knyttede personer. 251 251. Jf. kulafgiftslovens § 7 a, stk. 1.

Læs på Jurabibliotek