Bøger, som nævner Kulafgiftsloven § 1

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Kulafgift

- Side 56 -

Ifølge kulafgiftslovens § 1 betales der afgift af følgende produkter:

Læs på JurabibliotekAfgiftens størrelse – kul

- Side 79 -

I Danmark kan virksomhederne vælge, om de vil opgøre afgift for kulprodukter efter energiindhold (GJ) eller efter vægt (ton). Virksomhedens valg af betaling af afgift efter enten brændværdi eller efter vægt gælder for en periode på et år. 48 48. Jf. kulafgiftslovens § 1, stk. 7.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Vælger virksomheden at opgøre afgiften efter vægt, så findes afgiftssatserne i kulafgiftslovens § 1, stk. 4, jf. § 2, stk. 5. Skemaet viser afgiftssatserne efter vægt for kul mv. for 2019 og 2020.

Læs på Jurabibliotek