Spildevandsafgiftsloven § 2

Denne konsoliderede version af spildevandsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af spildevand

Lov nr. 490 af 12. juni 1996,
jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 7. juni 2023,
som ændret ved lov nr. 168 af 29. februar 2020, lov nr. 1795 af 28. december 2023, lov nr. 1797 af 28. december 2023 og lov nr. 333 af 9. april 2024

§ 2

Afgift betales af spildevandsanlæg, hvortil der er tilsluttet mere end en ejendom.

Stk. 2 Afgift betales endvidere af ejeren af en ejendom med afløb, der udleder spildevand uden om de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg.

Stk. 3 Udledning til samletank, der tømmes i de i stk. 1 nævnte spildevandsanlæg, ligestilles med tilslutning til disse anlæg.