14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af spildevand § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af spildevand og bygger på lovbekendtgørelse nr. 478 af 14. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Afregning af afgiften
Registrerede spildevandsudledere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode på et kvartal angive størrelsen af de afgiftspligtige udledninger af spildevand m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 2 Hvis der efter § 8, stk. 5, eller § 10, stk. 3, er anmeldt en lavere maksimal henholdsvis højere minimal koncentration end den faktisk konstaterede, fastsættes koncentrationen til den konstaterede koncentration ved skønsmæssige ansættelser efter § 5 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside