14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Skadesforsikringsafgiftsloven § 6

Lov om afgift af skadesforsikringer paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af skadesforsikringsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1880 af 09. december 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Afgiftspligtige virksomheder, der indgår eller har indgået aftaler om skadesforsikring, hvor præmien er afgiftspligtig efter § 1 og ikke er fritaget for afgift efter § 4, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

•••

Stk. 2 Afgiftspligtige virksomheder efter stk. 1 med forretningssted i et andet EU-land eller i et land uden for EU, med hvilket Danmark har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, kan lade sig registrere ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

•••

Stk. 3 Afgiftspligtige virksomheder efter stk. 1, som har forretningssted i et land uden for EU, med hvilket Danmark ikke har en aftale om gensidig bistand til inddrivelse, der svarer til reglerne inden for EU, skal registreres ved en herboende repræsentant.

•••

Stk. 4 Anmeldelse til registrering skal ske, senest 8 dage inden registreringspligtig virksomhed påbegyndes. Ændringer i en virksomheds registreringsforhold skal meddeles til told- og skatteforvaltningen senest 8 dage efter ændringen. Virksomheder, der ophører med at drive registreringspligtig virksomhed, skal underrette told- og skatteforvaltningen om virksomhedens ophør senest 8 dage efter ophøret.

•••
profile photo
Profilside