Skadesforsikringsafgiftsloven § 17

Denne konsoliderede version af skadesforsikringsafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af skadesforsikringer

Lov nr. 551 af 18. juni 2012,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1880 af 09. december 2020,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023 og lov nr. 1795 af 28. december 2023

§ 17

Opkrævningslovens §§ 18 og 19 finder tilsvarende anvendelse.