Bøger, som nævner Gasafgiftsloven § 8a

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Bemærk, at § 8a blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 8a, om det har en betydning.

Afgiftsfritagelser og godtgørelser – gasafgift

- Side 176 -

...elektricitet, og som leverer varmen til de kollektive fjernvarmenet eller lignende fjernvarmenet eller til eget forbrug i virksomheden via interne varmesystemer, 209 209. Jf. gasafgiftslovens § 8 a, stk. 1. få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme, som vedrører værkernes kraftvarmekapacitet.

Læs på Jurabibliotek