14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gasafgiftsloven § 10c

Lov om afgift af naturgas og bygas m.v. paragraf 10c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gasafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1100 af 01. July 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10c Tilbagebetalingen af afgift efter § 10 nedsættes med EU's minimumsafgifter for varer og varme, der anvendes til opvarmning af væksthuse med et overdækket areal på mindst 200 m 2 i gartnerier bortset fra væksthuse, hvorfra der foregår detailsalg, jf. bilag 8.

•••

Stk. 2 En forholdsmæssig del af afgiften kan henregnes under stk. 1 i de tilfælde, hvor samme anlæg forsyner såvel anvendelser omfattet af stk. 1 som andre anvendelser i virksomheden, når en sådan fordeling kan opgøres. § 10, stk. 5, nr. 4, finder tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside