Vandafgiftsloven § 4

Denne konsoliderede version af vandafgiftsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om afgift af ledningsført vand

Lov nr. 492 af 30. juni 1993,
jf. lovbekendtgørelse nr. 13 af 09. januar 2023,
som ændret ved lov nr. 329 af 28. marts 2023

Registrerede virksomheder
§ 4

Almene vandforsyninger skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen.

Stk. 2 Virksomheder og institutioner m.v., der leverer varer og ydelser omfattet af merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, og som i forbindelse med deres levering af disse varer og ydelser forbruger ledningsført vand fra andre anlæg end almene vandforsyninger, skal anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen, såfremt det nævnte vandforbrug overstiger 1.000 m3 årligt.

Stk. 3 Til de registrerede virksomheder udstedes et bevis for registreringen.

Stk. 4 Registrerede virksomheder skal efter anmodning fra told- og skatteforvaltningen udarbejde fortegnelser over ejendomme, der får leveret vand fra virksomheden.