14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Vandafgiftsloven § 13

Uddrag fra forarbejderne til vandafgiftsloven § 13:

Til §§ 13-16
Paragrafferne indeholder regler om afregning af afgiften. For de almene vandforsyningsanlægs vedkommende svarer reglerne til de gældende regler i de øvrige punktafgiftslove. Afgiftsperioden er dog fastsat til kvartalet. For så vidt angår ejendomme, der ikke forsynes fra almene vandforsyningsanlæg, er ejeren afgiftspligtig. Det for...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.