14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vandafgiftsloven § 13

Lov om afgift af ledningsført vand paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vandafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Afregning af afgiften
Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive størrelsen af de afgiftspligtige leverancer m.v., der har fundet sted i periodens løb, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 2 Virksomhederne skal sammen med indbetalingerne for den sidste afgiftsperiode i kalenderåret foretage eventuelle indbetalinger efter bestemmelsen i § 7, stk. 2.

•••

Stk. 3 Indbetalinger efter § 7, stk. 3, skal foretages sammen med indbetalingerne for den førstkommende afgiftsperiode efter forbrugsperiodens udløb.

•••
profile photo
Profilside