14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kvælstofoxiderafgiftsloven § 12

Lov om afgift af kvælstofoxider paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kvælstofoxiderafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1214 af 10. august 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Registrerede virksomheder skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••

Stk. 2 Bestemmelsen om skønsmæssig ansættelse af afgiftstilsvaret i § 5, stk. 2, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder tilsvarende anvendelse, i tilfælde af at størrelsen af det afgiftsbeløb, der påhviler virksomheden, ikke kan opgøres på grundlag af virksomhedens målere.

•••

Stk. 3 For afgiftspligtige, der ikke er omfattet af stk. 1, sker angivelsen og betalingen efter § 9, stk. 2-4, i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v., jf. dog § 15, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside