Bøger, som nævner Isafgiftsloven § 3

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Afgiftsfritagelser og afgiftsgodtgørelser

- Side 257 -

...fremstiller konsum-is omfattet af konsum-isafgiftslovens2727. Lovbekendtgørelse 2021-06-02 nr.1148 om afgift af konsum-is.§ 1, stk. 1, og som er registreret efter konsum-isafgiftslovens § 3, der er berettiget til godtgørelse. Det vil sige, at det både er oplagshaver og varemodtager, der kan få godtgørelse, da disse begge skal registreres efter § 3.

Læs på Jurabibliotek