14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Batteriafgiftsloven § 12

Lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af batteriafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 820 af 30. maj 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Afregning af afgiften
Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive mængden af de varer, hvoraf virksomheden skal betale afgift, jf. §§ 6 og 7, og indbetale afgiften for afgiftsperioden til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside