14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om afgift af bekæmpelsesmidler § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om afgift af bekæmpelsesmidler og bygger på lovbekendtgørelse nr. 595 af 29. april 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Afregning af afgiften
Oplagshavere skal efter udløbet af hver afgiftsperiode angive den samlede afgiftsbetaling for plantebeskyttelsesmidler og den afgiftspligtige omsætning for biocider m.v. Den afgiftspligtige mængde eller omsætning skal opgøres efter reglerne i §§ 12 og 13. Afgiften for afgiftsperioden skal indbetales til told- og skatteforvaltningen. Angivelsen og betalingen sker efter reglerne i §§ 2-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

•••
profile photo
Profilside