14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 6:

Til § 6
Til stk. 1 Med bestemmelsen bemyndiges indenrigs- og sundhedsministeren til at fastsætte vilkår for opløsningen af et forpligtende kommunalt samarbejde. Bemyndigelsen forudsættes alene udnyttet, hvis fastsættelsen af vilkår i det konkrete tilfælde er nødvendigt eller hensigtsmæssigt. For så vidt angår...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.