14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Økonomi- og indenrigsministeren kan efter inddragelse af kommunalbestyrelserne i de berørte kommuner fastsætte vilkår for opløsningen af et forpligtende kommunalt samarbejde efter § 5, stk. 1.

•••

Stk. 2 I vilkårene kan der træffes bestemmelse om ordning af de kommunale forhold, der berøres af opløsningen, og som det må anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt at sikre tilrettelagt, inden opløsningen gennemføres. I vilkårene kan der bl.a. træffes beslutning om, hvorledes afvikling af samarbejdet skal ske, samt om overførsel af aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte, om ansattes rettigheder i forbindelse med overførslen og om økonomisk kompensation mellem de kommuner, der indgik i samarbejdet.

•••

Stk. 3 I vilkårene kan efter forhandling med vedkommende minister foretages sådanne fravigelser af gældende lovgivning, som ændringen nødvendiggør.

•••
profile photo
Profilside