14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Økonomi- og indenrigsministeren kan i særlige tilfælde, hvor dette er påkrævet, træffe beslutning om opløsning af forpligtende kommunale samarbejder udpeget efter § 2, stk. 1, i lov om forpligtende kommunale samarbejder.

•••

Stk. 2 Ved beslutninger efter stk. 1 skal det påses, at de kommuner, der indgik i det forpligtende kommunale samarbejde, efter opløsningen heraf befolkningsmæssigt og geografisk danner et hensigtsmæssigt grundlag for en selvstændig varetagelse af de kommunale opgaver, jf. dog § 7.

•••

Stk. 3 Økonomi- og indenrigsministeren træffer i forbindelse med beslutning om opløsning efter stk. 1 beslutning om de ændringer af den kommunale inddeling, som er nødvendige for, at kriterierne i stk. 2 bliver opfyldt.

•••

Stk. 4 Ved beslutninger efter stk. 1 og 3 skal der tages hensyn til de berørte kommunalbestyrelsers ønsker om fortsættelse af det forpligtende kommunale samarbejde og om ændringer af den kommunale inddeling. Der skal i den forbindelse tages særligt hensyn til, at kommunalbestyrelsen i en kommune, der udgør en ø, ønsker at fortsætte et samarbejde efter lov om forpligtende kommunale samarbejder.

•••

Stk. 5 § 1, stk. 3, og § 3 finder anvendelse ved beslutninger efter stk. 3.

•••
profile photo
Profilside