14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunalesamarbejder § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 27 af 09. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Beslutning om ændring af den kommunale inddeling efter § 1 kan alene træffes med tilslutning fra kommunalbestyrelserne i de kommuner, der vil blive berørt af ændringen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Økonomi- og indenrigsministeren kan efter § 1 uden de berørte kommunalbestyrelsers tilslutning, men efter inddragelse af de pågældende, foretage mindre grænseændringer, når sådanne er begrundet i administrative hensyn og ændringerne samtidig regulerer grænsen mellem to eller flere kommuner og alene vedrører arealer på tilsammen højst 100 ha, der ikke er beboet af mere end 50 personer.

•••
profile photo
Profilside