Bøger, som nævner Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 47

Familieret (5. udg.)
Forfattere: Caroline Adolphsen, Eva Naur og Nikolaj Maul Sørensen
Udgivelsesdato: 01. aug 2023
DJØF Forlag

Den historiske baggrund

- Side 294 -

...nedsættelse af det senere retsvirkningslovsudvalg undtog pensionsdelingsreglerne fra udvalgets kommissorium. De regler, som blev indføjet i RVL på baggrund af anbefalingerne og argumenterne i bet. 1466/2005, blev således videreført i ÆFL i §§ 34-35, 44-47 og 50-52. Det gør bet. 1466/2005 til et væsentligt fortolkningsbidrag til pensionsreglerne i ÆFL.

Læs på JurabibliotekFravigelse af den legale ordning

- Side 303 -

...indgå i delingen, alligevel skal indgå. Det følger endvidere af ÆFL § 13, at ægtefæller ved ægtepagt kan aftale, at pensionsordninger skal være særeje, herunder at fremtidige indbetalinger skal være særeje, uden at dette vil medføre et reguleringskrav. Er en pensionsordning gjort til særeje, er den ikke omfattet af reglerne i ÆFL §§ 34-35, 44-47 og 50.

Læs på JurabibliotekKompensation for pensionstab som følge af fællesskabsadfærd

- Side 305 -

...men kan beløbet ikke afregnes i den sammenhæng, bestemmer reglerne i ÆFL §§ 46 og 47, hvordan beløbet skal betales. 28 28. Se drøftelser om beregningen af kravets størrelse bl.a. I. Nørgaard i TFA 2017.67, Pensionsudlignende regler kap. 8, Aahauge i TFA 2019.253 og Naur i TFA 2022.301. Se i øvrigt om beregning og afregning af beløbet i TFA 2022.301.

Læs på JurabibliotekKompensation for urimelig pensionsmæssig stilling

- Side 306 -

Som med fællesskabskompensation skal beløb efter § 45 som udgangspunkt betales kontant, jf. ÆFL § 46, stk. 1, jf. også ÆFL §§ 46 og 47.

Læs på Jurabibliotek