14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 62

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ægtefællers økonomiske forhold og bygger på lovbekendtgørelse nr. 774 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§62 Ægtefællers økonomiske forhold bedømmes efter den lov, der følger af reglerne i §§ 63-70, medmindre overenskomst af 26. januar 2006 om ændring af konventionen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige indeholdende internationalprivatretlige bestemmelser om ægteskab, adoption og værgemål undertegnet i Stockholm den 6. februar 1931 finder anvendelse.

•••

Stk. 2 §§ 63-70 finder ikke anvendelse på ægtefællers forsørgelsespligt efter § 4 og ved fastsættelse og ændring af ægtefællebidrag efter kapitel 16

•••
profile photo
Profilside