14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om ægtefællers økonomiske forhold § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om ægtefællers økonomiske forhold og bygger på lovbekendtgørelse nr. 774 af 07. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En ægtefælle må ikke uden den anden ægtefælles samtykke indgå aftale om at overdrage, pantsætte, udleje eller bortforpagte familiens helårsbolig eller en bolig, der er bestemt til familiens helårsbolig, når boligen helt eller delvis indgår i ligedelingen efter § 5, stk. 1, 1. pkt.

•••

Stk. 2 Samtykke efter stk. 1 kræves, selv om ægtefællerne har ophævet samlivet.

•••

Stk. 3 Samtykke efter stk. 1 kræves også efter separation eller skilsmisse, indtil der er indgået aftale eller truffet endelig afgørelse om boligen efter § 48.

•••
profile photo
Profilside