14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til EGTS-loven § 10

Uddrag fra forarbejderne til egts-loven § 10:

Til § 10
Efter aktieselskabslovens § 160, stk. 1, straffes overtrædelse af lovens forskrifter om indsendelse af anmeldelser, vurderingsberetninger i henhold til § 6 c og meddelelser til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter straffeloven. På samme måde straffes en række nærmere angivne personer, herunder bestyr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.