14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EGTS-loven § 10

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af egts-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 346 af 14. april 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Overtrædelser af § 5 kan straffes med bøde.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udstedes i medfør af § 6, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges en EGTS strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside