14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EGTS-loven § 6

Lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af egts-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 346 af 14. April 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler for anmeldelse af en EGTS, gebyr for sådan anmeldelse, gebyr for offentliggørelse i forbindelse med anmeldelse og gebyr for udskrifter m.v. Erhvervsstyrelsen kan desuden fastsætte gebyr for rykkerskrivelse m.v. ved for sen betaling.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om registrering og offentliggørelse af en EGTS med hjemsted i Danmark, herunder registrering og offentliggørelse af dennes aftale, vedtægter, ledelse og revisor.

•••

Stk. 3 Afgørelser truffet af Erhvervsstyrelsen i henhold til §§ 4 og 5 og forskrifter udstedt i henhold til § 6, stk. 1 og 2, kan indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende EGTS.

•••
profile photo
Profilside