14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om administration af den europæiske unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 7:

Til § 7
Den foreslåede § 7 omhandler regler om straf i form af bøde eller fængsel i indtil 1 år ved overtrædelse af bestemmelserne i forordningerne, loven og bestemmelser udstedt i medfør af loven.Den foreslåede § 7, stk. 1, omhandler straf med bøde af den, der overtræder bestemmelserne i forordninger, overtræder § 2, stk. 2 eller ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.