14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1225 af 18. December 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Miljøministeren kan bemyndige en under Miljøministeriet oprettet statslig myndighed eller efter forhandling med vedkommende minister andre statslige myndigheder til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt miljøministeren. Delegationsbekendtgørelse

•••

Stk. 2 Miljøministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne påklages. Delegationsbekendtgørelse

•••

Stk. 3 Miljøministeren kan endvidere efter forhandling med vedkommende minister fastsætte regler om udøvelsen af de beføjelser, som en anden statslig myndighed efter forhandling med vedkommende minister bliver bemyndiget til at udøve efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside