14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om administration af den europæiske unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 5:

Til § 5
Den foreslåede § 5 bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om, at anmeldelser og ansøgninger i medfør af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ og regler udstedt i medfør loven skal indsendes digitalt, og at kommunikation i forbindelse hermed s...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.