14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om administration af den europæiske unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 4:

Til § 4
Den foreslåede § 4 bemyndiger miljøministeren til at fastsætte regler om opkrævning af gebyrer i forbindelse med administration og tilsyn med FLEGT-licenser.Det drejer sig om Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab samt Kommissionens foror...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.