14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om administration af den europæiske unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 2:

Til § 2
Den foreslåede § 2 fastsætter, at miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, uden retskendelse har adgang til offentlige og private ejendomme, herunder lokaliteter, der helt eller delvist benyttes erhvervsmæssigt, for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov og forordningerne.Hvis en repræsentant ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.