14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1225 af 18. December 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, har uden retskendelse og mod forevisning af behørig legitimation adgang til offentlige og private ejendomme, herunder lokaliteter, der helt eller delvis benyttes erhvervsmæssigt, for at udøve de beføjelser, der er tillagt dem i medfør af denne lov og Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ for at sikre overholdelsen af forordningerne. Dette gælder dog ikke lokaler, der udelukkende anvendes til privat bolig. Miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, har på tilsvarende måde adgang til forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, hvis det skønnes nødvendigt.

•••

Stk. 2 Ved tilsyn efter stk. 1 skal den, der er ansvarlig for virksomheden, efter anmodning fra miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil, yde myndigheden fornøden vejledning og hjælp.

•••

Stk. 3 Det materiale, der er nævnt i stk. 1, 3. pkt., skal udleveres af den, der er ansvarlig for virksomheden, efter anmodning fra miljøministeren eller den, miljøministeren har bemyndiget hertil.

•••

Stk. 4 Politiet yder nødvendig bistand til udøvelsen af beføjelser efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside