14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Uddrag fra forarbejderne til lov om administration af den europæiske unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ § 1:

Til § 1
Den foreslåede § 1 bemyndiger miljøministeren til at fastsætte de regler, der er nødvendige for administrationen i Danmark af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ. Hjemlen omfatter alene forordninger, der vedrører hugst, oprindelse og handel med træ og ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.