14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Aarhus Letbane § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om aarhus letbane og bygger på lov nr. 432 af 16. May 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Transportministeren udtræder af Aarhus Letbane I/S. Aarhus Letbane I/S ejes herefter af Aarhus Kommune med 87,7 pct. og Region Midtjylland med 12,3 pct.

•••

Stk. 2 Transportministerens oprindelige indskud på 600 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S konverteres til et tilskud på 600 mio. kr. til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 3 Transportministeren yder yderligere et tilskud på 330 mio. kr. til Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 4 Aarhus Kommune indskyder 500 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 5 Aarhus Kommune indskyder yderligere 331 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 6 Region Midtjylland indskyder 78 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2009-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 7 Region Midtjylland indskyder yderligere 41 mio. kr. i Aarhus Letbane I/S i forbindelse med transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S. Beløbet er angivet i 2014-priser og opskrives med forudsætningsindekset for anlæg på finansloven.

•••

Stk. 8 Aarhus Kommune, transportministeren og Region Midtjylland stiller vederlagsfrit de arealer til rådighed, der skal anvendes til letbanens blivende anlæg.

•••
profile photo
Profilside