14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lønsumsafgiftsloven § 6b

Lov om afgift af lønsum m.v. paragraf 6b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lønsumsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 239 af 07. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6b Den foreløbige opgørelse og indbetaling af afgift efter § 6 a skal reguleres i forhold til virksomhedens samlede afgiftsgrundlag efter § 4, stk. 1. Reguleringen skal foretages efter udløbet af virksomhedens indkomstår. Ved den endelige opgørelse og indbetaling af afgiften er opgørelsesperioden virksomhedens indkomstår.

•••

Stk. 2 Personligt ejede virksomheder skal senest den 15. august, der følger mindst 5 måneder efter indkomstårets udløb, til told- og skatteforvaltningen angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

•••

Stk. 3 Andre virksomheder end personligt ejede skal senest den 15. i den ottende måned efter udløbet af den måned, hvori indkomståret udløber, angive afgiftsgrundlaget og afgiftens størrelse. Angivelsen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse.

•••

Stk. 4 Virksomheder skal ved indbetaling af afgift efter denne bestemmelse fratrække tidligere indbetalt afgift efter § 6 a vedrørende virksomhedens indkomstår. Såfremt virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endeligt opgjorte afgift, finder § 12 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Dør indehaveren af en registreret virksomhed, skal der ikke foretages en endelig opgørelse og indbetaling af afgift efter stk. 1. Virksomhedens foreløbige angivelser og indbetalinger af afgift efter § 6 a, stk. 1, der vedrører perioden fra afslutningen af virksomhedens seneste indkomstår og indtil dødsfaldet, er endelige. Arvingerne eller bobestyreren kan dog vælge at foretage en endelig opgørelse og angive virksomhedens afgiftsgrundlag og afgift for denne periode, når virksomhedens foreløbige afgiftsindbetaling efter § 6 a overstiger den endelige afgift. Tilbagebetaling af afgift sker efter reglerne i stk. 4.

•••

Stk. 6 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af stk. 2 og 3. Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.

•••
profile photo
Profilside