14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lønsumsafgiftsloven § 3

Lov om afgift af lønsum m.v. paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lønsumsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 239 af 07. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Told- og skatteforvaltningen udsteder et bevis til virksomheder, der er registreret efter § 2.

•••

Stk. 2 Anmeldelse til registrering skal ske senest 8 dage før, virksomheden påbegyndes. Ændringer i registreringsforholdene skal anmeldes senest 8 dage efter, at ændringen er sket.

•••

Stk. 3 Såfremt en virksomhed ikke har filial eller lignende her i landet, skal den registreres ved en person, der er bosiddende her i landet, eller ved en virksomhed, der har forretningssted her i landet.

•••

Stk. 4 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om fællesregistrering af flere virksomheder og om delregistrering af virksomheder, der har samme ejer. Bekendtgørelse om afgift af lønsum m.v.

•••
profile photo
Profilside