14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lønsumsafgiftsloven § 2

Lov om afgift af lønsum m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lønsumsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 239 af 07. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Virksomheder, der er afgiftspligtige, skal anmeldes til registrering hos told- og skatteforvaltningen, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Virksomheden skal kun registreres, såfremt afgiftsgrundlaget efter § 4 overstiger 80.000 kr. årligt.

•••

Stk. 3 Virksomheder omfattet af § 1, stk. 1, 1. pkt., der opgør afgiftsgrundlaget efter § 4, stk. 2, skal kun anmeldes til registrering, hvis de beskæftiger lønnet arbejdskraft.

•••
profile photo
Profilside