14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lønsumsafgiftsloven § 14

Lov om afgift af lønsum m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lønsumsafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 239 af 07. March 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Told- og skatteforvaltningen har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til at foretage eftersyn i virksomhederne og til at efterse virksomhedernes forretningsbøger, øvrige regnskabsmateriale samt korrespondance m.v. I det omfang oplysninger som nævnt i 1. pkt. er registreret elektronisk, omfatter myndighedernes adgang til disse oplysninger også en elektronisk adgang hertil.

•••

Stk. 2 Virksomhedernes indehavere og de i virksomhederne beskæftigede skal yde told- og skatteforvaltningen fornøden vejledning og hjælp ved foretagelsen af de i stk. 1 omhandlede eftersyn.

•••

Stk. 3 Materialet nævnt i stk. 1 skal efter anmodning udleveres eller indsendes til told- og skatteforvaltningen.

•••
profile photo
Profilside