Bøger, som nævner Hashklubloven § 4

Lejeloven (1. udg.)
Forfattere: Claus Rohde, Martin Birk og Marianne Kjær Stolt
Udgivelsesdato: 07. dec 2015
DJØF Forlag

- Side 71 -

...udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør. Når en lejer, der helt eller delvis skal betale lejen ved at udføre arbejde, groft forsømmer sine pligter ved arbejdets udførelse og arbejdsforholdet som følge heraf bringes til ophør.l Når lejeren i øvrigt misligholder sine forpligtelser på en sådan måde, at hans fjernelse er påkrævet.

Læs på Jurabibliotek