14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hashklubloven § 4

Lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hashklubloven og bygger på lov nr. 471 af 07. June 2001. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Den, der overtræder et forbud som nævnt i § 1, straffes med bøde. I gentagelsestilfælde kan straffen stige til fængsel i indtil 4 måneder.

•••

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 3 Såfremt den i § 1 nævnte virksomhed foregår i lejede lokaler, underretter politiet udlejeren, hvis nogen straffes for at have modtaget besøgende i strid med et forbud som nævnt i § 1.

•••
profile photo
Profilside