14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lodsloven § 8

Lodslov paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. April 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 I forbindelse med lodsning har lodsen pligt til uden beregning at medtage og sidemandsoplære en lodsaspirant eller at medtage en anden lods til vedligeholdelse af dennes kendskab til farvandet, uanset om lodsaspiranten eller den anden lods måtte komme fra et konkurrerende lodseri.

•••

Stk. 2 Lodsen har endvidere pligt til at deltage i prøveaflæggelse for lodsaspiranter eller andre lodser, som lodsen har haft med på lodsning.

•••

Stk. 3 Søfartsstyrelsen kan fastsætte regler vedrørende stk. 1 og 2, herunder om vilkår for medtagelse af anden lods eller lodsaspirant, varsel samt dækning af udgifter og tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med afholdelse af egnethedsprøver.

•••
profile photo
Profilside