14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lodsloven § 14

Lodslov paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Navigatører, der har indgående kendskab til såvel farvandsområdet som skib eller skibstype, kan af Søfartsstyrelsen få udstedt et lodsfritagelsesbevis, som giver adgang til at føre skib uden at benytte lods, selv om der er lodspligt.

•••

Stk. 2 Lodsfritagelsesbeviset udstedes for en begrænset periode og kan kun fornys efter Søfartsstyrelsens nærmere bestemmelse.

•••

Stk. 3 Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for opnåelse af lodsfritagelsesbevis, herunder om krav, dokumentation for erfaring og aflæggelse af prøve.

•••

Stk. 4 Indehaveren af et lodsfritagelsesbevis skal indlevere fritagelsesbeviset til Søfartsstyrelsen, når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne få udstedt beviset.

•••
profile photo
Profilside