14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lodsloven § 12

Lodslov paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Søfartsstyrelsen meddeler efter ansøgning lodscertifikat, hvis ansøgeren

  • 1) er uddannet på et niveau, så ansøgeren må føre skibe uanset disses størrelse,

  • 2) har flerårig erfaring som skibsfører eller overstyrmand fra relevant sejlads,

  • 3) er helbredsmæssigt egnet,

  • 4) har særlig indsigt og erfaring i lodsningsområdet,

  • 5) har gennemført såvel teoretisk uddannelse som sidemandsoplæring,

  • 6) har gennemført uddannelse i lodsning ved særlige manøvrer,

  • 7) har bestået en fastsat egnethedsprøve,

  • 8) er tilknyttet et lodseri og

  • 9) er uden betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

•••

Stk. 2 Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler om ovenstående krav og om eventuelle supplerende, nødvendige krav.

•••

Stk. 3 I særlige tilfælde kan Søfartsstyrelsen dispensere fra de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte betingelser. Der kan dog aldrig udstedes lodscertifikat til lodsning af skibe, som lodsen ikke selv er uddannet til at føre.

•••

Stk. 4 Indehaveren af et højsøcertifikat udstedt af en udenlandsk myndighed kan få ombyttet certifikatet med et tilsvarende dansk certifikat.

•••

Stk. 5 Indehaveren af et lodscertifikat skal indlevere certifikatet til Søfartsstyrelsen, når indehaveren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne få udstedt certifikatet.

•••
profile photo
Profilside