Lovkommentarer, som nævner Ligningsloven § 8A

Ligningsloven Bind I – III (3. udg.)
Forfattere: Henrik Peytz
Udgivelsesdato: 21. maj 2021
DJØF Forlag