Bøger, som nævner Ligningsloven § 33A

Globalindkomstprincippet

- Side 173 -

...udmøntet sig i bestemmelsen i LL § 33, hvorefter skat, der er betalt i udlandet af indkomst, der også beskattes her i landet, inden for visse grænser kan trækkes fra i den skat, der skal betales i Danmark. Det har også udmøntet sig i LL § 33 A om lønindkomst ved arbejde i udlandet, hvor der er mulighed for at få lempet den danske beskatning af indkomsten.

Læs på Jurabibliotek