14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ligningsloven § 7Q

Uddrag fra forarbejderne til ligningsloven § 7Q:

Til § 2 Forslaget til § 7 Q, stk. 1, nr. 1, er sammen med forslaget til § 7 Q, stk. 2, en videreførelse af den gældende ordning, hvorefter tilskud efter omkostningsdækningsloven er skattefri, og udgifter til bistand i skattesager ikke kan fradrages ved indkomstopgørelsen. For så vidt angår nægtelsen af et ligningsmæssigt fradrag, der jo t...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.