14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ligningsloven § 5A

Uddrag fra forarbejderne til ligningsloven § 5A:

Efter ligningslovens § 5 A kan personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1, ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst nedskrive de i et indkomstår forfaldne, ikke betalte renteindtægter til 0, selv om renteindtægten ikke kan anses for uerholdelig. Det er dog en betingelse, at det pågælden...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.