14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligestillingsloven § 3

Lov om ligestilling af kvinder og mænd paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligestillingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 751 af 26. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Undtagelser fra forbuddet mod forskelsbehandling
Ressortministeren kan uanset bestemmelsen i § 2 på eget område tillade foranstaltninger til fremme af ligestilling, der har til formål at forebygge eller opveje forskelsbehandling på grund af køn.

•••

Stk. 2 Ministeren for ligestilling kan fastsætte regler for, i hvilke tilfælde der kan iværksættes foranstaltninger til fremme af ligestilling uden tilladelse efter stk. 1.

•••

Stk. 3 § 13 i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. finder anvendelse på områder, der er omfattet af denne lov.

•••
profile photo
Profilside