14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligebehandlingsnævnsloven § 8

Lov om ligebehandlingsnævnet paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligebehandlingsnævnsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1230 af 02. oktober 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Nævnet kan afvise at behandle en klage, som ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.

•••

Stk. 2 Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis det er åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen.

•••

Stk. 3 Nævnet kan afvise at behandle klagen, hvis klageren ikke har retlig interesse i sagen.

•••

Stk. 4 Nævnet kan delegere sin kompetence efter stk. 1-3 til sekretariatet. Nærmere regler herom fastsættes i nævnets forretningsorden.

•••
profile photo
Profilside